REFERENCE

V mesecu juniju 2011 smo kot podizvajalci podjetja Kostak pričeli z deli pri gradnji ter oblaganju brežin na akumulacijskem jezeru pri HE Krško na levem bregu reke Save vse od mostu v Brestanici do starega mostu v Krškem. Poglabljali smo strugo reke Save, izvajali izkope v rečni strugi, izkopan material uporabili za izdelavo nasipov. Brežine smo obložili s kamnom ter izvedli vsa zemeljska dela na območju do nove kolesarske steze. Urejene brežine mestu Krško zagotavljajo večjo poplavno varnost, so zaščita za železniško progo ter olepšajo podobo našega mesta.