REFERENCE

Za podjetje Kostak smo pri gradnji HE Blanca ter urejanju brežin na akumulacijskem jezeru izvajali zemeljska dela – izkope, odvoze, navoze, utrjevanje terenov.