REFERENCE

Hidroelektrarna Krško je bil za nas prvi samostojni projekt v tako velikem obsegu. V celoti smo izvedli vsa zemeljska dela pri izkopu gradbene jame za jezovno zgradbo ter pri izkopu gradbene jame za strojnico. Izkopani material smo vgrajevali v nasip, na katerem je bila zgrajena nova krška obvoznica. Uspešno zaključen projekt je bil za nas dokaz, da smo s svojim znanjem, izkušnjami ter dobro organizacijo dela sposobni kvalitetno izvesti tudi tako obsežna in zahtevna zemeljska dela.