REFERENCE

V sklopu novogradnje Trgovskega centra je bila istočasno zgrajena cestna navezava ter nov rondo na nekdanjem križišču za Leskovec oz. Brege. Pri tem smo izvedli celotna zemeljska dela. Zaradi višinske razlike med nekdanjim terenom in obstoječo cesto smo na območje rondoja  navozili večje količine materiala ter tako teren poravnali s cesto. V novem krožišču in na cestnih priključkih smo pripravili teren za asfaltiranje ter uredili zeleno gredo sredi krožišča.