REFERENCE

V Cerkljah ob Krki smo izvajali zemeljska dela v sklopu obsežne rekonstrukcije vojaškega letališča. V letu 2013 smo izvedli zemeljska dela pri gradnji ploščadi za posebni tovor (izkopi, prevozi materialov in njihova vgradnja), v letu 2014 pa zemeljska dela za izgradnjo nove ploščadi za parkiranje zračnih plovil. To je bil zelo obsežen projekt, ki je bil financiran iz sredstev zveze Nato, vanj pa smo se vključili kot podizvajalci podjetja Kostak, ki je pridobil delo kot partner v konzorciju s še dvema podjetjema. Projekt je bil organizacijsko in tehnološko zelo zahteven, saj je ploščad velika kar 90.000 kvadratnih metrov in  mora zagotavljati ustrezno trdnost. Za ta namen smo investirali v najsodobnejši buldožer z laserskim nivelirjem, s katerim smo lahko zelo natančno in enakomerno določali višine pripravljenega platoja ter zagotovili najvišjo kakovost opravljenih del.