Uspeh podjetja izhaja iz kakovostnega, strokovnega in predanega dela zaposlenih. Zato ustvarjamo delovno okolje, ki spodbuja njihov strokovni razvoj ter jih motivira za sprejemanje vedno novih delovnih izzivov.

V podjetju je zaposlenih 27 delavcev: voznikov, strojnikov, vzdrževalec vozil in strojev, pomožnih gradbenih delavcev, dve univerzitetni diplomirani ekonomistki ter direktor podjetja. Povprečna starost zaposlenih je 40,2 let, od tega jih je štirinajst starih med 25 in 40 let.

Vozniki imajo opravljene potrebne izpite za upravljanje s tovornimi vozili in težko gradbeno mehanizacijo, znanje in veščine pa vsi razvijajo in dopolnjujejo z dodatnimi specializiranimi usposabljanji. Celotna ekipa, sestavljena iz strokovnih, zanesljivih in odgovornih zaposlenih, zagotavlja odličnost in učinkovitost pri opravljanju vseh naših storitev.