V družinskem podjetju Žarn Krško smo ponosni, da naše delo temelji na več kot štiridesetletni tradiciji prevozov razsutih tovorov ter nizkih gradenj. Ustanovitelj Jernej Žarn je začel z dejavnostjo kot samostojni podjetnik v letu 1971, ko je investiral v prvo tovorno vozilo. Začel je sam, kot podizvajalec Cestnega podjetja Novo mesto, izvajal je predvsem storitve razvoza asfalta po vsej Dolenjski in Posavju ter prevoze na gradbiščih. V letih, ki niso bila naklonjena podjetniški dejavnosti, je pridobival izkušnje, krepil svoje konkurenčne prednosti ter gradil zaupanje kupcev. V podjetju se mu je pridružila žena Fanika, mu pomagala in opravljala vsa računovodska dela.

 

       

 

Trdo delo, mnoga odrekanja in želja po napredku so ga v vseh letih gnali v nadaljnji razvoj. To je lahko začel uresničevati šele po slovenski osamosvojitvi, ko je kot samostojni podjetnik začel rasti in se razvijati. Sredi devetdesetih let je investiral v novo, prvo dodatno tovorno vozilo, zaposlil prvega delavca in začel z večjimi deli. Sin Marko, ki je že vse od otroških let kazal veliko zanimanje za očetovo delo, je bil v tem obdobju srednješolec. Poleg šolskih obveznosti je začel opravljati lažja dela, bil je delaven in kazal velik interes po vključitvi v podjetje. Po končani srednji šoli se je v njem tudi zaposlil in prav zaradi njegove zavzetosti za delo je bila očetova želja po širitvi podjetja toliko večja.

 

 

 Nova tovorna vozila in trije zaposleni so omogočili pridobitev obsežnejših del.

Zelo pomembno delo v tem času so bili prevozi surovin iz tujine - eruptivnega drobljenca za proizvodnjo asfaltnih zmesi, najprej iz Hrvaške, nato pa polnih deset let iz Avstrije.


 

S širitvijo voznega parka je postajala garaža v domači hiši premajhna, prav tako dvorišče. Proti koncu devetdesetih let je investiral v zemljišče v Žadovinku ter kmalu pričel graditi poslovni objekt z garažami in delavnico. V letu 2000 se je podjetje s takrat 5 tovornimi vozili preselilo na novo lokacijo.

 

Na prelomu tisočletja smo v podjetju začeli vozni park postopoma dopolnjevati s težko gradbeno mehanizacijo. Prva takšna investicija je bil nakladač, sledil mu je valjar, kmalu sta se pridružila še bager in rovokopač. Prevoze razsutih tovorov smo tako dopolnili s storitvami nizkih gradenj. To nam je omogočilo, da smo se vključili v gradnjo dolenjske avtoceste, pri kateri smo na odseku od Novega mesta do Obrežja izvajali tako prevoze kot zemeljska dela. V letu 2001 smo začeli z izvajanjem zimskega vzdrževanja cest na enem od območij občine Krško, kar je pomenilo zasedenost kapacitet tudi v zimskem času. 

 

 

V tem obdobju smo začeli uporabljati prvi logotip in bela tovorna vozila z modrim napisom so kmalu postala prepoznavna v širšem okolju. Sredi leta 2005 je bilo v podjetju 7 zaposlenih, ki so s svojim znanjem in trdim delom zagotavljali kakovostno opravljena dela.

 

Podjetje je raslo in se razvijalo, povečeval se je obseg del in njihova zahtevnost. Prevozi in zemeljska dela pri gradnji HE Blanca in akumulacijskega jezera, ki smo jih izvajali več let, so prinesla veliko novih znanj in izkušenj. Tako smo v letu 2009 začeli s celotnimi zemeljskimi deli pri gradnji HE Krško, kar je bil naš prvi samostojni projekt v tako velikem obsegu. V začetku leta 2010 je bilo v podjetju 16 zaposlenih.

 

V letu 2010 smo podjetje pravno formalno preoblikovali iz samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo ter izvedli proces prenosa dejavnosti na nasledstveno generacijo. Gre za pomemben mejnik v razvoju, ki je prinesel nova znanja in sveže ideje. Posodobili smo celostno grafično podobo podjetja, v poslovnih prostorih uredili dve večji pisarni ter vanje preselili poslovanje v celoti. Z vstopom še dveh članic družine v podjetje smo posodobili in profesionalizirali način poslovanja.

 

V letu 2011 smo praznovali štirideset let delovanja podjetja. Območna obrtno podjetniška zbornica Krško je zato Jerneju podelila posebno priznanje za 40 let obrtne dejavnosti in za prispevek pri pospeševanju obrti v zbornici.

 

 Danes v podjetju nudimo celovite rešitve s področja prevozov, nizkih gradenj, rušitev objektov ter letnega in zimskega vzdrževanja cest. Širok izbor vozil, delovnih strojev in priključkov nam omogoča celostno ponudbo različnih storitev. Dobra organizacija, znanje naših zaposlenih ter vlaganje v najsodobnejšo tehnologijo in razvoj so temelj za zanesljivo in kakovostno opravljene storitve. S strokovnim svetovanjem ter odgovornim delom skrbimo za zadovoljstvo naših kupcev, krepimo njihovo zaupanje in gradimo dolgoročne partnerske odnose. Vzpostavljamo ravnovesje med kakovostjo in učinkovitostjo delovnih procesov in storitev, okoljem in širšo družbo, kar omogoča trajnostni razvoj.

 

Dolgoletno tradicijo in izkušnje združujemo z mladostno svežino, novimi znanji in sodobno tehnologijo. Z odgovornostjo sprejemamo nove izzive ter z zaupanjem zremo v prihodnost.