REFERENCE

Številne reference so dokaz, da znamo delati dobro in učinkovito in smo sposobni izvajati tudi zahtevnejša gradbena dela.

Najbolj obsežni in kompleksni projekti, ki smo jih izvedli v zadnjih letih:

 • rušenje stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij v naselju Vrbina,
 • rušenje nekdanje Mercatorjeve kmetijske trgovine v Krškem,
 • rušitvena dela na območju podjetja Vipap,
 • širitev občinske ceste Veliki Trn – Lomno, ureditev križišča in postavitev pločnika na Velikem Trnu,
 • izkop gradbene jame in odvoz materiala za športno dvorano pri Srednji ekonomski šoli v Brežicah,
 • strojni izkop in navoz materiala za grobi in fini tampon za nogometno igrišče pri Stadionu Krško,
 • rušitev stare pokopališke kapele in strojni izkop za novo na pokopališču Leskovec pri Krškem,
 • rušenje zaklonišča in ureditev dvorišča pri proizvodni hali Žito Šumi v Krškem,
 • izkop gradbene jame in odvoz materiala za poslovno trgovski center Cubus v Krškem (Avto Krka),
 • prevozi materiala in zemeljska dela pri gradnji spodnjega dolenjskega kraka avtoceste (kot podizvajalec večjih gradbenih podjetij),
 • priprava terenov za zasaditev vinogradov,
 • številni izkopi za stanovanjske hiše, poslovne objekte,
 • izgradnja dvorišč z asfaltiranjem pri stanovanjskih hišah, poslovnih objektih, ipd.