REFERENCE

Pri izgradnji novega nakupovalnega središča ob glavni vpadnici v Krško iz smeri avtoceste smo izvedli celotna zemeljska dela za gradnjo obeh objektov in parkirišče. Naredili smo gradbeno jamo, odvozili izkopane materiale, navozili materiale za vgradnjo, utrdili teren in pripravili tampone za asfaltiranje. Na koncu smo navozili humus za zelene površine okrog celotnega objekta.