REFERENCE

Občina Krško je v okviru projekta celovite prenove starega mestnega jedra uredila tudi območje Zatona v Krškem. Poleg ostalih ureditev se je prestavila cesta skozi ta del mesta, za kar smo izvedli večino zemeljskih del. Podjetje Infra je v sklopu urejanja brežin HE Krško na desnem bregu Save na tem območju gradilo nov oporni zid, ki mestu zagotavlja protipoplavno varnost. Pri tem smo mi podrli starega ter izkopali temelje za novega. Izdelali ter obložili smo tudi brežino pod novim protipoplavnim zidom.