JERNEJ ŽARN PREJEL VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO

Na slavnostni prireditvi ob občinskem prazniku je 7.junija 2016 Občina Krško podeljevala priznanja za posebne uspehe in pomemben prispevek k razvoju lokalne skupnosti. Častno priznanje Veliki znak Občine Krško je prejel Jernej Žarn, ustanovitelj in prokurist našega podjetja. 

Več

PREVOZI RAZSUTIH TOVOROV

Pri delu na gradbiščih skrbimo za odvoz materialov, z navozi priskrbimo materiale vseh vrst za potrebe različnih gradenj.

NIZKE GRADNJE

S kakovostno in sodobno opremo ter znanjem in izkušnjami naših zaposlenih smo sposobni izvajati najzahtevnejša zemeljska dela.

VZDRŽEVANJE CEST

Zavedamo se posebne odgovornosti in z veliko mero skrbnosti zagotavljamo varnost in prevoznost cest, na katerih izvajamo letno in zimsko vzdrževanje.

RUŠITVE IN GRADBENI ODPADKI

Okoljevarstveno dovoljenje ARSO nam omogoča drobljenje gradbenih odpadkov, ki nastajajo pri rušitvah in drugih delih na gradbiščih.

KONTAKT

Žarn Krško d.o.o.
Žadovinek 40
8273 Leskovec pri Krškem

Tel: (07) 490 30 20
Mob: (041) 628 750
E-pošta: info@zarnkrsko.si

REFERENCE